Parapływackie Grand Prix Polski 2023

Edycje

Zawody objęte cyklem.

Klasyfikacja generalna

Do klasyfikacji bierze się pod uwagę sumę dwóch najlepszych wyników uzyskanych w konkurencjach paraolimpijskich w ramach dwóch różnych zawodów objętych cyklem, przy czym co najmniej jeden z nich musi być osiągnięty na pływalni 50 metrowej.