Parapływackie Grand Prix Polski 2023

Konkurencje

Konkurencje wliczane do punktacji generalnej. Na podstawie: https://www.paris2024.org/en/sport/para-swimming/